succesiune

Acte necesare in procedura succesorala

5 Aprilie 2012 - 3:01am -- PowerUser
  • Certificatul de deces al defunctului 
  • Acte de identitate ale succesorilor (viitorilor mostenitori): carte/buletinul de identitate  . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care partile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesara prezentarea unei  procuri încheiata în forma autentica la un birou notarial. 
Subscribe to RSS - succesiune