Acte necesare

Acte necesare pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare, donatie, schimb , intretinere , renta viagera

5 Aprilie 2012 - 11:12am -- PowerUser

 

  • Acte necesare pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb , întreţinere , rentă viageră privind bunurile imobile sau actelor constitutive de drepturi reale imobiliare (uzufruct, uz, abitaţie, servitute, superficie etc.).
  • Acte de identitate ale părţilor : carte/buletinul de identitate, prin excepţie, paşaportul . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care părţile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesară prezentarea unei  procuri încheiată în formă autentică la un birou notarial.

Acte necesare in procedura succesorala

5 Aprilie 2012 - 3:01am -- PowerUser
  • Certificatul de deces al defunctului 
  • Acte de identitate ale succesorilor (viitorilor mostenitori): carte/buletinul de identitate  . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care partile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesara prezentarea unei  procuri încheiata în forma autentica la un birou notarial. 

Acte necesare pentru autentificarea contractelor de ipoteca imobiliara

3 Aprilie 2012 - 3:38am -- RoWebMaster
  • Acte de identitate ale partilor : carte/buletinul de identitate, prin exceptie, pasaportul . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care partile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesara prezentarea unei  procuri încheiata în forma autentica la un birou notarial.
  • Pentru persoanele juridice  sunt necesare actele constitutive ale acestora, dovada dobândirii personalitatii juridice : certificatul de înmatriculare la registrul comertului pentru societatile comerciale, certificatul de înregistrare a fundatiei în registrul special etc., certificatul de înregistrare fiscala.    Persoana care va  semna pentru persoana juridica va trebui sa faca  dovada ca are dreptul de a încheia acte pe seama acesteia  .
  • Persoanele casatorite trebuie sa prezinte certificatul de casatorie si conventia matrimoniala (daca exista)

Acte necesare in procedura divortului prin acordul partilor

1 Aprilie 2012 - 8:42pm -- RoWebMaster

Acte necesare în procedura divortului prin acordul partilor

  •  Acte de identitate ale sotilor : carte/buletinul de identitate . Actul de identitate trebuie prezentat în original.
  • In cazul în care partile sunt reprezentate prin mandatar (reprezentarea fiind valabila numai la depunerea cererii de divort), este necesara prezentarea unei procuri speciale încheiata în forma autentica la un birou notarial.
Subscribe to RSS - Acte necesare