ipoteca

Acte necesare pentru autentificarea contractelor de ipoteca imobiliara

3 Aprilie 2012 - 3:38am -- RoWebMaster
  • Acte de identitate ale partilor : carte/buletinul de identitate, prin exceptie, pasaportul . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care partile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesara prezentarea unei  procuri încheiata în forma autentica la un birou notarial.
  • Pentru persoanele juridice  sunt necesare actele constitutive ale acestora, dovada dobândirii personalitatii juridice : certificatul de înmatriculare la registrul comertului pentru societatile comerciale, certificatul de înregistrare a fundatiei în registrul special etc., certificatul de înregistrare fiscala.    Persoana care va  semna pentru persoana juridica va trebui sa faca  dovada ca are dreptul de a încheia acte pe seama acesteia  .
  • Persoanele casatorite trebuie sa prezinte certificatul de casatorie si conventia matrimoniala (daca exista)
Subscribe to RSS - ipoteca