contracte

Acte necesare pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare, donatie, schimb , intretinere , renta viagera

5 Aprilie 2012 - 11:12am -- PowerUser

 

  • Acte necesare pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb , întreţinere , rentă viageră privind bunurile imobile sau actelor constitutive de drepturi reale imobiliare (uzufruct, uz, abitaţie, servitute, superficie etc.).
  • Acte de identitate ale părţilor : carte/buletinul de identitate, prin excepţie, paşaportul . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care părţile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesară prezentarea unei  procuri încheiată în formă autentică la un birou notarial.
Subscribe to RSS - contracte