Acte necesare in procedura divortului prin acordul partilor

1 Aprilie 2012 - 8:42pm -- RoWebMaster

Acte necesare în procedura divortului prin acordul partilor

  •  Acte de identitate ale sotilor : carte/buletinul de identitate . Actul de identitate trebuie prezentat în original.
  • In cazul în care partile sunt reprezentate prin mandatar (reprezentarea fiind valabila numai la depunerea cererii de divort), este necesara prezentarea unei procuri speciale încheiata în forma autentica la un birou notarial.
  •  Certificatul de casatorie – în original
  • Certificatele de nastere ale sotilor în original
  • Certificatele de nastere ale copiilor minori rezultati din casatorie, din afara casatoriei, din adoptie, în original

Adaugă comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.