Conventia matrimoniala

conventie matrimoniala

Prin conventie matrimoniala, sotii pot opta fie pentru regimul separatiei de bunuri, fie pentru regimul comunitatii conventionale. Daca sotii nu încheie o conventie matrimoniala, li se va aplica, de drept, regimul comunitatii legale.

Sotii, prin conventie, nu pot alege decât un singur regim matrimonial, si nu pot deroga de la regulile privind egalitatea între soti, autoritatea parinteasca sau devolutiunea succesorala legala, precum si de la normele privind regimul matrimonial în general (regimul primar imperativ ).
 
În cazul în care sotilor li se aplica regimul comunitatii legale, ei pot solicita notarului sa efectueze un inventar al bunurilor mobile proprii dobândite anterior încheierii casatoriei.
Toate conventiile matrimoniale, indiferent de data încheierii lor, precum si modificarile acestora, se vor transmite de catre notarul public la RNNRM, în vederea îndeplinirii formalitatilor de publicitate.
 
În cazul casatoriilor în fiinta la data de 1 octombrie 2011, sotii pot opta pentru schimbarea regimului matrimonial al comunitatii legale cu regimul comunitatii conventionale sau cu regimul separatiei de bunuri, daca a trecut mai mult de un an de la încheierea casatoriei.
Sotii casatoriti sub regimul comunitatii legale înainte de 1 octombrie 2011 pot efectua partajul bunurilor comune în timpul casatoriei dupa intrarea în vigoare a Codului civil, fara ca prin aceasta regimul matrimonial sa se lichideze.
 
Cu ocazia încheierii conventiei matrimoniale, prin care sotii aleg regimul separatiei de bunuri, notarul va întocmi un inventar al bunurilor mobile.
La întocmirea inventarului, se vor respecta urmatoarele reguli:
- Inventarul de bunuri se va face pe baza declaratiei fiecaruia dintre soti si va cuprinde o lista cu bunurile descrise si evaluate provizoriu de fiecare dintre acestia si va fi contrasemnat de fiecare sot.
- Inventarul întocmit de notarul public va fi semnat de parti în fata sa si va face parte integranta din conventia matrimoniala prin care s-a ales separatia de bunuri.
- Se va atrage atentia viitorilor soti/sotilor sa-si declare toate bunurile mobile, corporale si necorporale, drepturile reale si de creanta, precum si datoriile pe care le au pâna la data întocmirii inventarului.
Se recomanda ca procedura folosita pentru întocmirea inventarului sa fie cea a autentificarii.
Daca se opteaza pentru regimul comunitatii conventionale, în cuprinsul conventiei nu se pot mentiona, limitativ, decât una, toate sau o parte din clauzele prevazute la art. 367 lit. a-e) Cod civil.
În cazul comunitatii conventionale, sotii pot stabili anticipat, la data încheierii conventiei matrimoniale, cota parte ce le revine din bunurile achizitionate în comun în timpul casatoriei, cota-parte care este obligatorie pentru toate achizitiile din timpul casatoriei, orice modificare a acestei clauze urmând a fi precedata de lichidarea regimului matrimonial si încheierea unei alte conventii matrimoniale.
 
Categorii: 

Adaugă comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.