Cod civil

Forma autentica in noul Cod Civil

Obligativitatea formei autentice notariale ad validitatem este bine reglementata in noul Cod Civil. 

Fara a avea pretentia de a fi exhaustiva, asteptam comentariile dvs. pentru a completa lista.

Mai multe detalii in articolul Forma autentica ceruta de noul Cod civil

Forma autentica ceruta de noul Cod civil

16 Martie 2012 - 3:04am -- RoWebMaster

   Art. 166. - Orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în forma autentica, persoana care urmeaza a fi numita tutore pentru a se îngriji de persoana si bunurile sale în cazul în care ar fi pusa sub interdictie judecatoreasca. Dispozitiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplica în mod corespunzator.

    Art. 180. - (1) Poate fi numita curator orice persoana fizica având deplina capacitate de exercitiu si care este în masura sa îndeplineasca aceasta sarcina.

   (2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în forma autentica, o persoana care sa fie numita curator, aceasta va fi numita cu prioritate. Numirea poate fi înlaturata numai pentru motive temeinice, dispozitiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzator.

Subscribe to RSS - Cod civil